رود روس روض


2. ⇒ روّس

رَوَّسَ: see رَأَّسَ.


8. ⇒ ارتوسارتاس

يَرْتَاسُ: see يَرْتَئِسُ.


رَوَّاسٌ / رَوَّاسِىٌّ

رَوَّاسٌ and رَوَّاسِىٌّ: for both, see رَأّٓسٌ: and for the latter, see also أَرْأَسُ.