مذقر مذى مر


4أَمْذَى

Humorem tenuem e pene emisit vir propter lusum amatorium rel osculum. (Mṣb, &c.)

مَذْىٌ

Humor tenuis qui propter lusum amatorium vel osculum e pene virili effluit: a discharge of a thin humour from the ذَكَر, occasioned by amorous toying or by kissing: [app the prostatic fluid, a discharge from the prostate gland.] (Ṣ, Mṣb, &c.)

مَذَّاءٌ

app., Is qui multum passus est seminis effluxum ex contactu feminæ aut osculo. See مَزْكُوتٌ. See also أَمْذَى.

مَاذِىٌّ

Honey: (Ḳ:) or white honey: (Ṣ, M:) or fine, or thin, white honey. (AA, TA.)