توب توت توتيا


تُوتٌ / تُوتَةٌ

تُوتٌ (ISk, T, Ṣ, M, Mgh, Mṣb, Ḳ) and تُوثٌ; (Mgh, and L and Ḳ in art. توث, q. v.;) the latter sometimes used; (Mṣb;) or this is not allowable; (ISk, T, Ṣ, Mṣb;) for the word, which is app. Persian, is pronounced by the Arabs with ت for the final as well as for the initial letter; (T, Mṣb;) [The mulberry; and especially the white mulberry;] i. q. فِرْصَادٌ: (ISk, T, Ṣ, M, Mgh, Mṣb, Ḳ:) or, accord. to the people of El-Basrah, (Mṣb,) or some of the people of El-Basrah, (Mgh,) توت is the name of the fruit, and فرصاد is that of the tree; (Mgh, Mṣb;) and this is what is commonly held: (Mṣb:) or, accord. to IDrd and others, توت is an arabicized word, and فرصاد is the Arabic name: (TA:) [توت is a coll. gen. n.:] the n. un. is with ة {تُوتَةٌ}. (M.) [Golius says, in his Lex., on the authority of Zeyn El-'Attár, that there are three kinds: “توت حلو,” i. e. حُلْوٌ, “the sweet and white mulberry, peculiarly called فرصاد; and توت حامض,” i. e. حَامِضٌ, ““the sour and black mulberry; and توت وحشى,” i. e. وَحْشِىٌّ, “and توت العليق,” i. e. العُلَّيْقٌ, “the wild mulberry, i. e., with red fruit.” In Egypt, توت is applied to the sweet mulberry, white and black, and especially to the former, as also توت بَلَدِىّ; and توت شَامِىّ to the latter. In the present day, توت العُلَّيْق is applied to the raspberry; as also توت شَوْكِىّ: and توت وَحْشِىّ, I believe, to the blackberry. توت أَرْضِىّ and توت إِفْرَنْجِىّ are applied to the strawberry.]


تُوتِيَآءٌ

تُوتِيَآءٌ, [of the masc. gender, as is shown by the phrase توتياء مَعْدَنِىٌّ, and therefore perfectly decl.,] an arabicized word, (Ṣ, Mṣb,) [Tutia, or tutty; an impure protoxide of zinc;] a certain stone [or mineral], (Ṣ, Ḳ,) well known, (M, Ḳ,) employed as a collyrium. (Ṣ, Mṣb.) [It is also applied in the present day to several kinds of vitriol; the sulphates of zinc and of copper and of iron. De Sacy says, on the authority of Ibn-Beytár, that there are two species thereof; one which is found in mines; the other, in the furnaces in which copper is melted, like cadmia; and this latter species is what the Greeks call pompholyx: of the fossil tutia there are three varieties; one is white; another, greenish; the third, yellow, with a strong tinge of red: the white is the finest variety; the green, the coarsest. (Chrest. Arabe, 2nd ed., iii. 453; where see more.) Golius, on this word, in his Lex., says, “Optima est quæ vel naturalis, sc. Indica, cærulea, et pellucida; vel artificialis, sc. Carmanica, alba cum partis viridioris strictura. Zein.” i. e. Zeyn El-'Attár. “Ex plumbi præstantissimi, quod dicitur قلعى, fuligine concrescere præstantissimum genus, commune vero ex fuligine æris, tradit Jacutus ex Abulfed.”.]